Vil du leve af din passion? Få hjælp til forretningsudvikling

Kan du leve af din passion?
-få professionel hjælp til forretningsudvikling

SET/Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter sætter fra dette efterår og et år frem ekstra fokus på forretningsudvikling af Skiveegnens iværksættere og virksomheder indenfor oplevelsesøkonomien i form af et fortløbende udviklingsforløb. I denne forbindelse afholdes opstartsworkshop tirsdag, den 4. september, hvor deltagerne – under kyndig ledelse af konsulent Margrete Bak, KarlBak – bliver præsenteret for projektet og hinanden. Ud over gensidig præsentation, vil dagens emner være forretningsudvikling, samarbejde som ”redskab”, store forandringer i mange små skridt samt gennemgang af det videre forløb (workshops, sparring, videndeling osv.).

Såvel iværksættere som etablerede virksomheder har tilmeldt sig, og da deltagerne er forskellige steder i deres virksomheds udvikling, vil forløbet efter den fælles workshop være opdelt i to parallelle forløb for henholdsvis livsstilsiværksættere, der drømmer om at kunne leve af deres passion og eksisterende virksomheder, der ønsker professionel hjælp til at udvikle et nyt eller eksisterende koncept.

-Fælles for alle deltagere vil dog være, at forløbet skal bruges til at finde ud af, hvordan den enkelte udvikler sin virksomhed i den retning man ønsker og hvordan man finder ud af, om det virkelig er den ønskede retning. Det kunne også være at lære, hvordan man finder tid til at udvikle parallelt med den daglige drift. Og så er der jo spørgsmålet om samarbejde med andre undervejs i forløbet: kan man det – eller vil de stjæle ideen?

-Vi har fortsat plads til enkelte deltagere på forløbet, der helt basalt handler om at udvikle den enkelte deltagers passion til en bæredygtig forretning, siger erhvervskonsulent Marlene Rasmussen fra SET, der tilføjer: -Så hvis du allerede har en turismerelateret virksomhed eller drømmer om at gøre din passion til din levevej, så er her en gylden chance for at bruge det næste år på at sætte fuldt fokus på forretningsudvikling.

Et godt eksempel på en livsstilsvirksomhed er VisionKayak, Skive. Isabella Hauschildt fortæller: -Jeg glæder mig rigtig meget over at have fået muligheden for at være med i projektet. Det er super spændende at få andre øjne på de ting, man laver, og forhåbentlig få nogle gode forslag og tips med på vejen fra nogen, der har en anden viden end en selv. Samtidig er det altid meget givende at møde andre, der også selv har gang i en masse spændende ting, så vi får forhåbentlig udvekslet erfaringer og måske fundet måder, vi kan hjælpe hinanden på.

Udviklingsforløbet, der gennemføres af SET i tæt samarbejde med Skive Kommune, har fået støtte fra Landdistriktsmidlerne og Skive Kommunes Vækstpulje.  Initiativet matcher det samarbejde SET har med Skive Kommunes Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg om at sætte fokus på udvikling af Skiveegnens iværksættere og helt små virksomheder.

Marlene Rasmussen gør opmærksom på, at der kun er få ledige pladser på forløbet og hun opfordrer derfor interesserede iværksættere og virksomheder til at kontakte SET. -Send mig gerne et par linjer om dig selv på mar@skiveet.dk, hvis du har en passion eller et koncept, som du gerne vil gøre til en bæredygtig forretning.

Kontakt:

SET
Erhvervskonsulent Marlene Rasmussen
E-mail: mar@skiveet.dk
Tlf.: 2475 6764

Tilmeld nyhedsbrev