Netværk for transport, logistik og infrastruktur

Ønsker du at være med til at præge og udvikle transport- og logistikbranchen i Skive Kommune? Så er dette netværk noget for dig!

Transport, logistik og infrastruktur

Netværket har til formål at fremme den lokale transport/logistik, ud fra lokale virksomheder, som har behov. Netværket ønsker at gøre det mere attraktivt at drive logistikforretning i kommunen ved at fokusere på udvikling af infrastrukturen omkring tung trafik og tilkørselsveje til Skive kommune og by.

Netværket har desuden til formål:
– At fremme samarbejde mellem virksomheder som arbejder i, og
med, transport- og logistikbranchen.
– At sikre fastholdelse af virksomheder og arbejdspladser i transport- og
logistikbranchen.
– At præge udviklingen på hele transport- og logistikområdet samt
udvikle og fremme lokale transportvirksomheder.
– At udfordre de politiske tilgange til veje og vejnettet i Skive
kommune.
– At styrke lokale transportvirksomheder i den politiske debat.
– At være forum for udveksling af erfaringer, ideer, tanker og
løsninger på områder som medlemmerne er optaget af.

Pris:  ikke fastsat
Møder: ikke fastsat
Facilitator: Mikael Oddershede, Business Skive

For at kunne deltage i netværket skal du:

– Være interesseret i udvikling af transport- og logistikområdet i
Skive kommune

– Ikke være bange for at give din mening til kende

– Forstå at netværket er et lukket forum og hvad der behandles og
tales om på netværksmøderne er fortroligt og må behandles sådan

– Giv lige så meget som du selv gerne vil modtage

– Være medlem af Business Skive

Tilmeld nyhedsbrev