Historien bag

På denne side kan du læse mere om tankerne bag vores logo og navneskift fra Skivegnens Erhvervs- og Turistcenter til Business Skive.

Tidligere Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter

I 2020 havde vi efterhånden heddet Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter i 13 år, siden fusionen af Skiveegnens Erhvervscenter og Skiveegnens Turistcenter i 2007. Dem der kender os, kaldte os SET, for man må indrømme det er et ret langt navn.

I juni 2020 stod vi over for store forandringer på flere områder. Det vi før fusionen kendte som Skiveegnens Turistcenter, flyttede fra den lokale erhvervsservice igen. Som et element i organiseringen af det nye turismefremmesystem, blev den kommunale turismefremmeindsats konsolideret i 15-25 tværkommunale destinationsselskaber inden udgangen af 2020, så vi fra 2020 har færre, men også meget stærkere destinationer. Det har skabt et turismesamarbejde mellem Morsø, Struer og Skive kommune, som fremadrettet skal brande vores naturskønne Limfjord.

Navneskiftet

Navneskiftet har vi tænkt over længe, for vi ville gerne være sikre på vi fandt det rigtige navn, som forhåbentligt skal vare ved de næste 13 år eller mere. Navnet skal fortælle helt kort hvad vi laver til hverdag i den lokale erhvervsservice. Derudover skal det være mundret og signalere at det er lokalt. Vi har både spurgt vores medlemmer hvad de ville foreslå, og haft en lang liste på omkring 30 forskellige forslag. Men i sidste ende gik vi med et navn som mange af vores medlemmer foreslog og som var et af de første navne vi skrev på listen, nemlig Business Skive.

Fra og med 17. juni 2020 vil Business Skive være DIN lokale erhvervsservice, som hjælper lokale virksomheder til udvikling og vækst.

 

Logo og designmanual er designet af vores lokale Timothy Jacob Jensen Studios

Tankerne bag logoet

Solen som symbol for varme og vækst. Hos Business Skive arbejder vi hver dag passioneret for at skabe vækst og udvikling hos erhvervet i Skive kommune. Samtidigt, skal alle vi kommer i kontakt med føle sig velkommen og hørt. På den måde symboliserer solen nogle af de ting vi arbejder mest for, nemlig varme og vækst.

Designerens beskrivelse: “Logotypen kombinerer Business Skives tilknytning til Skiveegnen og dens formål at arbejde kreativt og innovativt inden for forretningsudvikling. Logofiguren finder sin inspiration i den mest ikoniske skulptur fra De 11 Stjerner i Skive: ‘Solen’ designet af Timothy Jacob Jensen i 2006. Solen er et symbol på, hvordan høje ambitioner og lokalt erhvervssamarbejde kan skabe fantastiske resultater.

Det karakteristiske ordmærke skiller sig stærkt ud i udtrykket. ‘S’ og ‘k’ i ‘Skive’ er designet til at være et unikt og let genkendeligt visuelt element for at signalisere, at Business Skive er åben og fremtidsorienteret i sin tilgang til forretningsudvikling.”

Tilmeld nyhedsbrev