Stillingsopslag pr. 26/11 – SET direktør

SET søger direktør

Baggrund
Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter / SETs nuværende direktør er blevet medejer og direktør i en større virksomhed i Østjylland, hvorfor vi søger en ny frontfigur til organisationen.

Om stillingen
SETs direktør er daglig leder af SET, der pt har 9 medarbejdere samt en freelance bogholder.

Direktøren refererer til en medlemsvalgt, kommerciel bestyrelse. Direktøren arbejder samtidig tæt sammen med Skive Kommune om udmøntning af kommunens Erhvervspolitik og Turisme- og Oplevelsespolitik.

SET har i indeværende år skærpet forretningsmodellen, så den i endnu højere grad matcher erhvervslivets efterspørgsel og behov for erhvervsfremme, hvilket bl.a. har givet mere end 120 nye medlemmer i 2018.

Direktøren skal fortsætte arbejdet med at udvikle og professionalisere SET, således at organisationen også fremover aktivt kan medvirke til vækst i erhvervslivet – og dermed til at skabe flere arbejdspladser og øget bosætning.

Direktøren har tætte relationer til erhvervslivet og forventes at forstå virksomhedernes behov i forhold til erhvervsfremme – indenfor den nye erhvervsfremmelov, der træder i kraft 1/1 2019.

Stillingen fordrer derfor, at du kan varetage en række driftsorienterede opgaver, kombineret med en stærk lederrolle og evnen til at operere i krydsfeltet mellem erhvervsliv, kommune og uddannelsesinstitutioner.

Du skal samtidig kunne møde både iværksættere og direktøren i den store koncern i øjenhøjde. Du skal kunne forstå deres meget forskellige behov – og efterfølgende kunne omsætte dette til dialog om strategisk og kommerciel forretningsudvikling samt konkret handling indenfor erhvervsfremmesystemet.

Vi søger
Uddannelsesmæssig baggrund

Vi forventer, at du har relevant faglig og ledelsesmæssig uddannelse

Faglige og ledelsesmæssige kompetencer og erfaringsgrundlag.

Du …

 • har solid ledelseserfaring fra erhvervslivet – gerne fra flere brancher.
 • har arbejdet med – eller har interesse for – kommercialisering af turismearbejdet.
 • færdes professionelt i krydsfeltet privat – offentlig.
 • er såvel udviklings- som handlingsorienteret.
 • arbejder visionært og strategisk.
 • har den driftsøkonomiske værktøjskasse i orden.

Personlige egenskaber

Du…

 • er udadvendt og har en naturlig gennemslagskraft.
 • har gode kommunikations- og samarbejdsevner.
 • har en positiv, uformel og motiverende ledelsesform.

Vi tilbyder
Vi…

 • kan tilbyde en spændende og udfordrende hverdag i et uformelt miljø med et engageret og erfarent team af dygtige medarbejdere.
 • søger kontinuerlig at opretholde et højt fagligt og professionelt niveau i forhold til vore mange forskellige kunder og samarbejdspartnere.

Ud over et spændende job, kan vi tilbyde velordnede arbejdsforhold samt god pensions– og sundhedsordning. Løn og ansættelsesforhold aftales individuelt.

Blandt arbejdsopgaverne vil være

 • Daglig ledelse af SET.
 • Kommunale, tværkommunale og regionale netværksmøder.
 • Deltagelse i udviklingsprojekter.
 • Kontinuerlige møder med Skive Kommunes forvaltning og erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalg.
 • Løbende møder med erhvervslivet og lokale erhvervsnetværk for at løse opgaver indenfor erhvervsfremme – men også for kontinuerligt at være opdateret på erhvervslivets generelle udfordringer og vækstdrivere.
 • Tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner – bl.a. med henblik på at understøtte erhvervslivets efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft.

Praktiske oplysninger

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.

Ansøgningsfrist: 10/12 2018.

Ansøgning samt CV sendes pr. mail til:
SET / Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter
Att.: Sekretær Mette Yde Andersen
mya@skiveet.dk

Alle ansøgning behandles naturligvis fortroligt og efter persondataforordningen.

Ansættelsessamtaler
Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

Yderligere information om SET / stillingen

Bestyrelsesformand Gregers Frederiksen, tlf. 3092 1901.

Direktør Uffe Frovst, tlf. 4043 4157.

Læs evt. mere om SET på www.skiveet.dk.

Om SET

SET / Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter er en medlemsorganisation, hvis formål er at varetage erhvervslivets interesser i Skive kommune. Vi favner hele kommunen – og arbejder på at skabe netværk og formidle erhvervsfremme i alle hjørner.

Vi er pt. 9 medarbejdere med et højt engagement, stor arbejdsglæde og en positiv tilgang til hinanden og til de opgaver og udfordringer, vi støder på. Vi er ambitiøse, nysgerrige og undersøgende – og vi bestræber os på at tale ligefremt og åbent med hinanden i hverdagen.

SETs konsulenter har stærke kompetencer, viden og erfaring indenfor bl.a. forretningsudvikling, erhvervsfremme, markedsføring, turismefremme og oplevelsesøkonomi, funding/finansiering, internationalisering, faglige arrangementer, sparring og iværksætteri.

De overordnede rammer for SETs arbejde er Skive Kommunes Erhvervspolitik, Turisme- og Oplevelsespolitik samt Bosætningspolitik. SET bidrager til udmøntningen af disse politikker via handlingsplaner, som er udarbejdet af SET og Skive Kommune i fællesskab.

 

Tilmeld nyhedsbrev