Lokalt vikarbureau vokser til dobbelt størrelse

Lokalt vikarbureau vokser til dobbelt størrelse

Vikarbureauet Akurat har fornylig overtaget det konkursramte rekrutteringsfirma, Agrojob

Denmark, og i denne forbindelse udvidet forretningen fra 4 til 8.ansatte. Samtidig udvides

også Virksomhedens serviceudbud, da man hermed går aktivt ind på rekrutteringsmarkedet.

‘Vi har et stykket tid overvejet muligheden for at gå ind på rekrutteringsmarkedet, idet vi mærker et

stigende behov for rekruttering af faste medarbejdere”, begynder direktør Peter Graugaard. ‘Og da

vi så pludselig stod med muligheden for at overtage Agrojob Denmark, var vi klar’, forklarer han.

Agrojob-Denmarks opgaver passer ovenikøbet særligt godt ind i hos Akurat, idet begge

virksomheder har deres afsæt i landbruget, som fortsat er en betydelig kunde hos Akurat.

Med den nye rekrutteringsydelser er der ansat en medarbejder, som foretager udvælgelser og

samtaler i Rumænien og Bulgarien, hvorfra de fleste medarbejdere rekruttereres i dag.

‘Vores erfaring er, at det bliver stadig vanskeligere for virksomheder, herunder landbrug, at

rekruttere faste medarbejdere i Denmark. Derfor må mange på udkig i udlandet, hvilket godt kan

være noget af en jungle, hvis det er første gang, man skal kaste sig ud i det. Med vores nye set-up

kan vi udbrede vores vikarservice til også at omfatte rekruttering af faste medarbejdere – hvad enten

det er i Danmark eller i udlandet’, oplyser Peter Graugaard afslutningsvist.

Akurat har hovedsæde i Nupark i Holstebro, men opererer i hele Midt- og Vestjylland, herunder i

Skiveområdet, hvor man er en del af det lokale erhvervsnetværk i Durup. Rekrutteringen af

udenlandske medarbejdere i Agrojob Denmark tilbydes dog i hele landet.

Yderligere information:

Akurat/Agrojob Denmark

Direktør Peter Graugaard, tlf.: 96411111 eller www.akurat.dk / www.agrojobdk.com

På billedet ses medarbejderne i Akurat og Agrojob Denmark

Tilmeld nyhedsbrev