Rute 26 og 34 i valgkampen 2019

Folketingsvalget finder sted den 5. juni, og valgkampen er i fuld gang.
I de kommende uger befinder kandidater til Folketinget sig ikke på Christiansborg, men derimod ude i valgkredsene lokalt. Det giver endnu bedre muligheder for at arbejde for udvidelsen af rute 26 og 34 fra Hanstholm til Herning. Påvirkningen af politikere vil ske i Thisted, Morsø, Skive og Herning kommune, som samarbejder om den fælles sag. Rute 26 og 34 står højt på den lokalpolitiske dagsorden, bakket op af et erhvervsliv, som i mange år har kæmpet for en forbedring af den trafikale livsnerve.
En udvidelse af rute 26 og 34 er nøglen til fremtidig vækst og større fremkommelighed af varer og arbejdskraft.

Vi opfordrer til, at erhvervslivet fremfører argumenterne for en bedre infrastruktur i Nordvestjylland, hvis virksomheden under valgkampen mødes med politikere.
Kontakt os, hvis din virksomhed får besøg af politikere i valgkampen. Vi bistår gerne med fakta, argumenter og materiale om rute 26 og 34 fra Hanstholm til Herning.

Infrastrukturplan 2030 kan ændre sig
Mulighederne for at påvirke de kommende medlemmer af Folketinget har aldrig været større.
Regeringen og Dansk Folkeparti lancerede den 6. marts 2019 et fælles udspil til de kommende 10 års statslige investeringer i infrastruktur. Her blev der bl.a. givet tilsagn om 609 mio. kr. til udvidelse af rute 34 fra Skive til Haderup. Men det samlede udspil kan først vedtages på den anden side af valget. Vel og mærket af en ny regering og en ny sammensætning i Folketinget.

Den usædvanlige politiske situation betyder, at der kan komme ændringer og andre politiske prioriteringer for statens investeringer i trafikal infrastruktur frem til 2030.
Derfor er de kommende 3 uger frem mod valget en oplagt mulighed for at sikre politisk tilsagn om støtte til yderligere investeringer i rute 26 og 34. Det er også vigtigt at sikre, at det løfte om en udvidelse af rute 34, som blev givet før valget, også står ved magt efter valget.

Alle borgmestre, erhvervsråd og erhvervslivet i de 4 kommuner arbejder derfor målrettet på at placere udvidelsen af rute 26 og 34 højt på den politiske dagsorden frem mod, og især efter valget.

 

Hvem danner regering?

Efter folketingsvalget den 5. juni 2019 åbner sig en række mulige scenarier:

 • Den nuværende regering kan fortsætte efter valget.
 • En regering med V og S
 • En regering med V,K og evt. DF kan danne regering.
 • Socialdemokratiet kan danne en mindretalsregering, der ikke har et flertal imod sig.
 • Socialdemokratiet kan danne regering alene med opbakning fra SF og DF. Den såkaldte FOA-løsning
 • Socialdemokratiet kan danne regering med SF og/eller de Radikale

 

Transportforliget efter et valg

 • Det aktuelle udspil bygger alene på et flertal af regeringen og DF. Det flertal eksisterer formentlig ikke efter et valg – ifølge meningsmålingerne.
 • Det ventes, at en række partier efter valget går sammen om at udforme et fælles infrastruktur-udspil. Det må forventes at rumme flere elementer af kollektiv trafik end det nuværende udspil.
 • Tilsagnet om 609 mio. kr. til strækningen Skive-Haderup er alene et udspil. Investeringstilsagnet afhænger af politisk flertal efter valget

 

Sammensætning af komité

Komitéens formandskab består af borgmestrene Ulla Vestergaard, Thisted Kommune, Hans Ejner Bertelsen, Morsø Kommune, Peder Chr. Kirkegaard, Skive Kommuner samt 1. viceborgmester Anne Mette Bang Rasmussen fra Herning Kommune.
Bestyrelsen består af de fire borgmestre, erhvervsdirektørerne fra de fire erhvervsråd samt en erhvervsleder fra hver af de involverede kommuner:

 • Thisted Kommune: Direktør Bo Petersen, Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik
 • Morsø Kommune: Direktør Klaus Hansen, Tømmergaarden XL-Byg
 • Skive Kommune: Adm. direktør Poul Pedersen, Thise Mejeri
 • Herning Kommune: Salgschef Karsten Mæng, Danske Fragtmænd

Tilmeld nyhedsbrev