Erhvervsrapport for Skiveegnen

Faktabaseret videngrundlag for erhvervsfremmeindsatsen i Skive samlet rapport august 2018

Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter (SET) har fået gennemført en grundig analyse af det lokale erhvervsliv i Skive med det formål at skabe et faktabaseret grundlag for fremadrettet at styrke og udvikle den lokale erhvervsfremmeindsats til yderligere gavn for væksten og beskæftigelsen i hele kommunen.

Analysen har både fokuseret på det lokale erhvervslivs sammensætning og præstationer samt de vækstdrivere, der kan hjælpe virksomhederne med at skabe yderligere vækst og udvikling i Skive. Herunder hvilke forskellige typer af lokale erhvervsfremmetilbud, der bedst kan adressere de forskellige virksomhedssegmenters konkrete udfordringer og behov.

Analysen er både baseret på registerdata, interview med en række virksomheder samt en spørgeskemaundersøgelse
med svar fra over 200 lokale virksomheder.

IRIS Group har gennemført analysen fra april til juni 2018 på vegne af SET, der fungerer som det lokale erhvervslivs talerør.

Du kan se resultaterne fra analysen her, eller læse hele rapporten ved at klikke på billedet herunder.

.

Tilmeld nyhedsbrev