Forenklingsudvalget for erhvervsfremme – Er forenkling blevet til forsimpling?

Forenklingsudvalget for erhvervsfremme – Er forenkling blevet til forsimpling?

28. juni 2017 nedsatte erhvervsminister Brian Mikkelsen et forenklingsudvalg, som fik til opgave at udvikle en model for en reform af erhvervsfremmeindsatsen. Resultatet af udvalgets arbejde blev offentliggjort 6. april.

-Overordnet set skal udvalget have ros for deres arbejde, udtaler SET/ Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenters direktør Uffe Frovst. -Der er rigtig mange gode elementer, som danner et godt grundlag for den efterfølgende udvikling af fremtidens erhvervsfremmesystem. Desværre vil den foreslåede centralisering ikke være en forenkling men en forsimpling, der vil resultere i et mindre tilgængeligt erhvervsfremmesystem, som ikke længere vil være efterspørgselsdrevet. Stik imod målet med en reform af erhvervsfremmesystemet, pointerer han.

Udvalget anbefaler blandt andet en lovgivningsbestemt nedlukning af den lokale erhvervsservice til fordel for en centralisering af indsatsen via fem erhvervshuse og digitalisering. Bliver dette besluttet, er resultatet, at kommunerne ikke længere kan levere fysisk 1-1-vejledning af de lokale virksomheder, og mere generelt betyder det, at kommunerne bliver begrænset i deres muligheder for at støtte de lokale virksomheder. Og det til trods for, at kommunerne for mange virksomheder er den naturlige indgang til det danske erhvervsfremmesystem.

Uffe Frovst forklarer, at en implementering af den foreslåede model med stor sandsynlighed vil betyde en nedlukning af samtlige erhvervsråd i kommunerne og dermed også SET. Det vil dermed betyde, at de ydelser, som erhvervsrådene tilbyder de lokale virksomheder, og som forenklingsudvalget ikke forholder sig til, også vil forsvinde.

Forenklingsudvalgets anbefalinger vil ikke blot reducere virksomhedernes adgang til en skræddersyet erhvervsservice med udgangspunkt i deres individuelle præmisser og udfordringer. Anbefalingerne vil også kortslutte de synergier, der i dag kan høstes ved at kunne arbejde på tværs i kommunerne mellem 1-1-vejledning, erhvervsudvikling og myndighedsbehandling. Den løbende dialog med virksomhederne skaber et solidt billede af deres udfordringer, kapaciteter, mål og dagsordener. Denne viden er med til at nuancere og skræddersy de udviklingsinitiativer, kommunerne igangsætter på erhvervsområdet og den virksomhedsrettede sagsbehandling, der sker i de kommunale forvaltninger.

-Jeg kan for nuværende konkludere, at der er mange fine elementer og forslag i udvalgets anbefalinger, men der er simpelthen områder, hvor anbefalingerne er baseret på fejlagtige præmisser og en argumentation, der i værste fald vil resultere i en forsimpling af systemet og ikke en forenkling, som var målet. En forsimpling, der resulterer i en model for det offentlige erhvervsfremmesystem, som ikke kommer til at hjælpe vores virksomheder og iværksættere i tilstrækkelig grad, lyder det fra Uffe Frovst der slutter med en opfordring forhandlingspartnerne: –Husk på Albert Einsteins ord: “Everything should be a simple as possible, but not simpler”.

Kontakt:
SET
Direktør Uffe Frovst
Tlf. 4043 4157 / ufr@skiveet.dk

Foto:
Uffe Frovst, SET

Tilmeld nyhedsbrev