Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter sparker det grønne arbejde igang

Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter sparker det grønne arbejde igang

Et regionalt projekt skal effektivisere energi- og ressourceforbruget samt mindske CO₂-udledningen hos små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Tirsdag d. 19. november holdt Ringkøbing-Skjern, Skive og Aarhus kommuner en opstartsworkshop i projektet ECSMV, som står for ”Energieffektivitet og CO2-besparelser i virksomheder i Region Midtjylland”. Workshoppen fandt sted på Innovest i Skjern og alle kommuner i Region Midtjylland var inviteret med.

Formålet med workshoppen var at sparke arbejdet med at screene virksomheder for effektiviserings- og udviklingspotentiale i gang ude hos de deltagende kommuner.

800 virksomheder skal screenes

I første omgang er det projektets mål at screene op til 800 små og mellemstore virksomheder med hjælp fra erhvervsfremmeorganisationerne og forvaltningerne i de 17 deltagende kommuner i Region Midtjylland. Virksomhederne skal screenes for deres potentiale for ressource-, energi- og CO₂-besparelser og deres parathed ift. at udvikle grønne forretningsmodeller. Selve screeningen foregår i regi af kommunernes respektive erhvervsfremmeorganisationer.

Herefter vil 200 af de screenede virksomheder få mulighed for at indgå i et forløb, hvor de vil få mulighed for individuel rådgivning med henblik på at udvikle en grøn forretningsmodel. Målet er, at der udvikles 200 nye grønne forretningsmodeller via projektet.

Grønne forretningsplaner giver bedre økonomi

Efter den indledende screening får hver virksomhed via projektet mulighed for at søge tilskud til udviklingen af en grøn forretningsplan. Her har man fra projektets side forinden kørt en udbudsrunde for at finde frem til de helt rigtige rådgivere, som skal bistå virksomhederne med at få udviklet de grønne forretningsmodeller.

Rådgiverne vil med udgangspunkt i virksomhedens allerede eksisterende processer og produkter, bistå virksomhederne med at analysere mulige effektiviseringsmuligheder i virksomheden og dennes værdikæde. På den baggrund hjælper rådgiveren virksomheden med at udvikle en ny grøn forretningsmodel, der mindsker påvirkningen på miljøet, der samtidig er forretningsmæssigt og økonomisk rentabel. Den grønne forretningsmodel forbedrer energi- og ressourceeffektiviteten samtidig med at konkurrenceevnen og bundlinjen optimeres.

Blandt de 200 virksomheder, der modtager tilskud til udvikling af en grøn forretningsmodel, forventes indtil 75 virksomheder også at modtage tilskud til at føre den ud i livet. Den grønne forretningsmodel giver udsigt til en bedre økonomi blandt de deltagende virksomheder, idet analyserne kigger på virksomhederne som en helhed, herunder også på deres værdikæder – dvs. også underleverandører og aftagere af virksomhedernes produkter.

Projektet yder også tilskud til etableringen af lokale dialogfora, hvor kommuner, virksomheder og erhvervsfremmeaktører kan inspirere hinanden og udveksle erfaringer. Hensigten er at bistå virksomhederne med at danne grønne netværk og skabe rammerne for et grønt erhvervssamarbejde.

Ambitioner om en grøn region

Ambitionen med projektet er inden for det næste 2 år at udvikle grønne forretningsmodeller i 200 virksomheder. På den lange bane er ambitionen også at få etableret og styrket samarbejdet mellem virksomheder, kommuner og andre relevante aktører i hele Region Midtjylland, så man i fællesskab bliver endnu bedre til at løfte den grønne omstilling.

Første der er deadline for første ansøgningsrunde d. 15. januar 2020. Virksomheder, der er interesserede i at deltage i projektet, kan rette henvendelse til projektets kontaktperson i den kommune, hvor virksomheden er hjemmehørende.

Læs mere om projektet på www.ecsmv.dk.

FAKTA:

”Energieffektivitet og CO₂-besparelser i virksomheder i Region Midtjylland” er et regionalt energiprojekt under projektledelse af Ringkøbing-Skjern Kommune i samarbejde med Skive Kommune og Aarhus Kommune.

Projektet er inddelt i fire faser, hvor 800 virksomheder screenes, 200 får rådgivning til at udarbejde en grøn forretningsmodel – og op til 75 får hjælp til at implementere den grønne forretningsmodel.

Projektet løber i tre år og finansieres med 7,5 mio. kr. fra Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler, 15 mio. kr. fra EU’s Regionalfond og 17,5 mio. kr. i egenfinansiering fra de involverede virksomheder og kommuner i det midtjyske.

Effekten af projektet ventes for hvert år at blive et fald i CO2-udledningen på 4.400 tons, en reduktion i energiforbruget på 66.400 Gigajoule og et reduceret materialeforbrug på 600 tons.

For yderligere information, kontakt:

Mikael Oddershede, udviklingskonsulent, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, 24 75 67 61, mio@skiveet.dk 

Tilmeld nyhedsbrev